Wat is Klassieke Homeopathie?

Homeopathie is een belangrijke geneeswijze en de laatste jaren steeds meer in opkomst. Veel mensen vinden de weg naar een homeopaat om met natuurlijke middelen hun klacht of ziekte aan te pakken en te genezen zonder last te hebben van allerlei bijwerkingen.

De Klassieke Homeopathie werkt volgens de grondbeginselen van dr.Samuel Hahnemann (1755-1843) en is een geneeswijze, die het natuurlijk, zelfherstellend vermogen van het lichaam en de geest stimuleert en versterkt.

Samuel Hahnemann ontdekte, dat een middel, dat bij gezonde mensen ziektesymptomen opwekt, deze zelfde symptomen bij zieke mensen juist geneest.  Dit heet het gelijksoortigheids principe. Dit wordt vandaag nog steeds gebruikt in de klassieke homeopathie.

Er wordt dus door het innemen van een geneesmiddel (plantaardig, dierlijke of mineraal) een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen van de mens.
Homeopathie gaat uit van een holistisch mensbeeld, de mens, als eenheid van lichaam en geest, staat centraal.

In Nederland heerst nogal spraakverwarring over wat homeopatie is. Veel wat in de winkel als een homeopatisch middel wordt aangeboden, is eigenlijk onderdeel van de kruidengeneeskunde. Ook de zegswijze van “baat het niet, dan schaad het niet” zal iedere homeopaat u tegenspreken, want onoordeelkundig c.q. verkeerd gebruik van homeopatische middelen kan u als mens zeker schade toebrengen.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie - Schouwen Duiveland, Zeeland